10 Σεπτεμβρίου 2015

ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/οικ.39349/1341/10.9.2015

Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 31 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α΄), όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 30 με την παρ. 2 της Υποπαραγράφου Ε.2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄)
Συνημμένα:
egkypekaa_f80000_oik39349_1341_10_9_2015.pdf 157.54 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.