7 Αυγούστου 2015

ΕγκΙΚΑ Γ99/75/7-8-2015

Αντικατάσταση της παρ. ΙΑ.1. εδάφιο 4 του άρθρου 138 του Νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ. Α΄/1-3-2012) σχετικά με την σύνθεση Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών
Συνημμένα:
egkika_g99_75_7-8-2015.pdf 180 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.