10 Ιουλίου 2015

ΕγκΥπΟικ Δ.ΟΡΓ. Α 1094448/10.7.2015

Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ  2014/8-4-2014 (Β' 865,1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ. Α 1147691 ΕΞ 2014/6-11-2014 (Β' 3017) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εδόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθωση και τον ανακαθορισμό καθ'  ύλην αρμοδιότητας και οργανικών θέσεων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., καθώς και λοιπών διατάξεων που αφορούν στην καθ' ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων.

Συνημμένα:
egkypoik_d_org_a_1094448_10_7_2015.pdf 677.51 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.