24 Ιουλίου 2015

ΕγκΥπΟικ ΔΤΔ Β 5016046 ΕΞ 2015/24.7.2015

Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης –Απλουστευμένες διαδικασίες στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές στα πλαίσια του ICISnet.
Συνημμένα:
egkYpOik_dtd_B_5016046_EX_2015_24_7_2015_.pdf 256.69 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.