16 Ιουλίου 2015

ΕγκΙΚΑ A22/392/920/2/16.07.2015

Κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση των Πωλητών Λαϊκού Λαχείου για την περίοδο από 1/1/2014 έως 30/4/2014, βάσει της οποίας υπολογίζονται οι χορηγούμενες παροχές. Διακοπή της Ασφάλισης Πωλητών Λαϊκών Λαχείων μετά την 1/5/2014 ημερομηνία ισχύος της σύμβασης παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαϊκών Λαχείων σε ιδιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4183/2013 (Φ.Ε.Κ.186/11-09-2013τ.Α΄).
Συνημμένα:
egkika_a22-392-920-2_16-07-2015.pdf 257.24 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.