13 Ιουλίου 2015

ΕγκΥπΟικ ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015/13.7.2015

Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ 5004686/18.02.2015 ‘’Μεταβίβαση εμπορευμάτων που βρίσκονται σε καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή από δικαιούχο αδείας πρόσωπο σε άλλο δικαιούχο αδείας πρόσωπο χωρίς την λήξη του καθεστώτος’’ και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της
Συνημμένα:
egkypoik_ddthtok_d_5014962_eks_2015_13_7_2015.pdf 365.33 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.