2 Ιουλίου 2015

ΕγκΥπΟικ ΓΔΑΦ Β 1090759 ΔΞ 2015/2.7.2015

Επιβολή   τέλους   επιτηδεύματος   σε   νομικά   πρόσωπα   και   νομικές   οντότητες   που  λειτουργούν    ορισμένους  μήνες  μέσα  στη  χρήση, λόγω  έναρξης  εργασιών  εντός   της  χρήσης  (υποδωδεκάμηνη  περίοδος).
Συνημμένα:
egkypoik_gdaf_b_1090759_dks_2015_2_7_2015.pdf 182.63 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.