5 Ιουνίου 2015

ΕγκΥπΟικ ΔΣΔ Α 5012562 ΕΞ 2015/5.6.2015

Τακτοποίηση απολεσθέντων παραστατικών και υποβολή τους στους Ειδικούς Ενιαυσίους Λογαριασμούς τελωνειακών παραστατικών παρελθόντων ετών έως και το 2013
Συνημμένα:
egkypoik_dsd_a_5012562_eks_2015_5_6_2015.pdf 411.19 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.