15 Οκτωβρίου 2014

ΚΥΑ Κ2/4946/15.10.2014

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ AITΗΣΕΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ & ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΣ, ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΡΙΔΑ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΌ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ
Συνημμένα:
kya_k2_4946_15_10_2014.pdf 212.2 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.