9 Οκτωβρίου 2014

ΕγκΥΠΕΚΑΠ Φ80020/οικ19531/756/9.10.2014

Γνωστοποίηση δημοσίευσης της παρ.2 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (A΄160).
Συνημμένα:
egkypekap_f80020_oik19531_756_9_10_2014.pdf 351.2 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.