11 Απριλίου 2014

ΕγκΥπΑΑΝ Κ2/1493/11.4.2014

Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων αναφορικά με τη λύση και θέση σε εκκαθάριση εταιριών υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ
Συνημμένα:
egkypaan_k2_1493_11_4_2014.pdf 67.73 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.