28 Μαρτίου 2014

ΕγκΥπΟικ Δ19Α 5008008/28.3.2014

Τροποποίηση της ΑΥΟ Τ.6525/421/Α0019/29-12-2000 (ΦΕΚ 1614 Β/29-12-2000) «Προϋποθέσεις, όροι, διαδικασίες λειτουργίας αποθηκών ή χώρων προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων υπό τη διαχείριση άλλων, πλην των Τελωνειακών Αρχών φυσικών ή νομικών προσώπων»
Συνημμένα:
egkypoik_d19a_5008008_28_3_2014.pdf 182.87 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.