27 Δεκεμβρίου 2013

ΠΟΛ 1275/27.12.2013

Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α’ 170)
Συνημμένα:
pol_1275_27_12_2013.docx 45.04 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.