20 Ιανουαρίου 2014

ΕγκΥπΑΑΝ Κ2/317/20.1.2014

Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και χρόνου μεταφοράς στο Γ.Ε.Μη., κατά προτεραιότητα, του περιεχομένου των ειδικών και νομαρχιακών μητρώων ανωνύμων εταιριών, του κεντρικού μητρώου ανώνυμων εταιριών, των μητρώων η βιβλίων προσωπικών εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των μητρώων ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού σκοπού
Συνημμένα:
egkypaan_k2_317_20_1_2014.pdf 92.85 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.