4 Μαρτίου 2014

ΠΟΛ 1067/4.3.2014

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19α του ν.4015/2011 περί "Ευθύνης εκκαθαριστών – Ευθύνης νομικών προσώπων και Διοικήσεων", όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4138/2013 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ 288Α’ /31.12.2013).
Συνημμένα:
pol_1067_4_3_2014.pdf 99.12 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.