7 Ιανουαρίου 2014

ΠΟΛ 1013/7.1.2014

Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης
περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
διαδικτύου

Συνημμένα:
pol_1013_7_1_2014.pdf 150.58 KiB
ap-yp-d-pl-st-m-ak-p.pdf 32.55 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.