11 Δεκεμβρίου 2013

EγκΥπΟικ ΔΕΦΚ Α 5041917

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων πέμπτου, έκτου, έβδομου, ένατου και δέκατου τρίτου του νόμου 4211/2013 (ΦΕΚ 256/Α΄) «Κύρωση της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της “Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα
Α.Ε.”

Συνημμένα:
EgkyYpOik_DEFKA_5041917.pdf 397.52 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.