22 Νοεμβρίου 2013

ΕγκΟΑΕΕ 42/22.11.2013

Χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε περιπτώσεις : Α) Θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενων χρόνων Β) Διακοπής του επαγγέλματος μεταγενέστερα της αίτησης συνταξιοδότησης

Συνημμένα:
egkoaee_42_22_11_2013.pdf 106.59 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.