8 Νοεμβρίου 2013

ΕγκΙΚΑ Σ56/42/8.11.2013

Συνταξιοδότηση εργαζομένων σε αεροπορικές επιχειρήσεις κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 15Β του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συμπληρωματικές οδηγίες.

Συνημμένα:
egkika_s56_42_8_11_2013.pdf 149.93 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.