30 Οκτωβρίου 2013

ΕγκΙΚΑ 65/30.10.2013

Υπενθύμιση οδηγιών εγκυκλίου 103/2007, σχετικά με την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση τεσσάρων (4) δικαιολογητικών που αφορούν υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού (μονίμους ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου)
Συνημμένα:
egkika_65_30_10_2013.pdf 825.01 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.