10 Σεπτεμβρίου 2013

ΚYA 10850/786/Φ/Α15/3/10.9.2013

Καθορισμός της διαδικασίας δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ίδρυση και οργάνωση Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης (ΕΠΕ), των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής σε αυτή, του τρόπου προσδιορισμού και χρηματοδότησης του έργου και κάθε άλλου σχετικού θέματος. σύμφωνα με το άρθρο 56, παρ.3 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/17‐6‐11).
Συνημμένα:
kya_10850_786_f_a15_3_10_9_2013.pdf 132.84 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.