9 Σεπτεμβρίου 2013

ΕγκΥπΟικ Δ6Α 1137134/9.9.2013

Τροποποίηση και συμπλήρωση των αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20-9-2012 (Β΄ 2552), Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19-10-2012 (Β΄2828) και Δ6Α 1144680 ΕΞ2012/19-10-2012 (Β΄2828) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν, περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ., ως προς την συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων
Συνημμένα:
egkypoik_d6a_1137134_9_9_2013.pdf 109.3 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.