27 Αυγούστου 2013

ΕγκΙΚΑ 53/27.8.2013

Κύρωση της συνθήκης προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Κροατίας. Εφαρμογή των Καν. 883/04 (ΕΚ) και 987/09 (ΕΚ) στις κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις με το νέο κράτος-μέλος από 1/7/2013.
Συνημμένα:
egkika_53_27_8_2013.pdf 106.67 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.