10 Ιουλίου 2013

ΕγκΥΕΚΑΠ Β/7/18024/3268/10.7.2013

Θέματα εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4152/2013 (Α΄, 107) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4158/2013 (Α΄, 126) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών αρ. Β/7/15877/2914/2013 (Β΄, 1265) (πάγια ρύθμιση) Β/7/15878/2915/2013 (Β΄, 1265) (ρύθμιση ‘Νέας Αρχής’) Υ.Α.
Συνημμένα:
egkyekap_b_7_18024_3268_10_7_2013.pdf 240.71 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.