5 Ιουλίου 2013

ΕγκΥπΟικ Δ19Α 5025475/5.7.2013

Κοινοποίηση των αριθμ. Δ19Α 5041987 ΕΞ 2011/5-10-2011 και Δ19Α 5030435 ΕΞ 2012/23-7-2012 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα και εξαγωγέα τόπο αντίστοιχα»

Συνημμένα:
egkypoik_d19a_5025475_5_7_2013.pdf 350.57 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.