17 Ιουνίου 2013

ΕγκΙΚΑ 36/Σ78/14/17.6.2013

Αλλαγή της νομοθεσίας περί απασχόλησης συνταξιούχων. – Αντικατάσταση διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010. – Κοινοποίηση του άρθρου 17 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/26-4-2013 τεύχος Α) με τον οποίο κυρώθηκε η από 31-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και παροχή οδηγιών
Συνημμένα:
egkika_36_s78_14_17_6_2013.pdf 2.12 MiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.