29 Μαϊου 2013

ΕγκΟΑΕΕ 28/29.5.2013

Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης ως προς το όριο ηλικίας για την διαβίβαση απορριπτικού αιτήματος λόγω γήρατος από τον Οργανισμό μας μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου πρώτου, υποπαρ. ΙΑ4 παρ. 1-5 του ν.4093/2012.

Συνημμένα:
egkoaee_28_29_5_2013.pdf 124.81 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.