30 Απριλίου 2013

ΠΟΛ 1084/30.4.2013

Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο ........... 1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2435/7.2.2013 (ΦΕΚ 522/ Β΄/6.3.2013) απόφασης περί «καθορισμού υπερωριακής εργασίας πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Ε.Ο.Ε. έτους 2013»............................................2

Συνημμένα:
pol_1084_30_4_2013.pdf 113.57 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.