26 Απριλίου 2013

ΕγκΥΕΚΑΠ Φ80000/οικ12819/778/26.4.2013

Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 71, 73 και 75 παρ. 5 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88/18.4.2013)

Συνημμένα:
egkyekap_f80000_oik12819_778_26_4_2013.pdf 203.42 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.