25 Απριλίου 2013

ΕγκΥΕΚΑΠ 10057/11988/732/25.4.2013

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθ. 46 παρ.1 του ν.4144/2013 (τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 33 του ν. 4075/2012)

Συνημμένα:
egkyekap_10057_11988_732_25_4_2013.pdf 182.86 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.