9 Απριλίου 2013

ΕγκΥΕΚΑΠ 10186/Δ512/9.4.2013

Τροποποίηση της ΚΥΑ 1186/2011 «Καθορισμός ημερομισθίου και ποσοστών αμοιβής των μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006.
Συνημμένα:
egkyekap_10186_d512_9_4_2013.pdf 90.13 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.