16 Απριλίου 2013

ΕγκΙΚΑ Α21/449/33/16.4.2013

Δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ για τους απασχολούμενους κατ’οίκον ενός εργοδότη, για τους οποίους εκ παραδρομής κατεβλήθησαν μέσω τραπέζης εισφορές χρονικής περιόδου απασχόλησης 1/1/2012-31/12/2012.

Συνημμένα:
egkika_a21_449_33_16_4_2013.pdf 224.33 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.