20 Μαρτίου 2013

EγκΥπΑΑΝ Κ1/2333/20.3.2013

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις , αναφορικά με την εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου ( γ ) της παραγρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4038/2012

Συνημμένα:
egkypaan_k1_2333_20_3_2013.pdf 211.83 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.