22 Μαρτίου 2013

EγκΙΚΑ Σ40/66/22.3.2013

Χρόνος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011. Αντιμετώπιση περιπτώσεων κατά τις οποίες οι ασφαλισμένοι δεν υποβάλλουν αίτημα αναγνώρισης χρόνων ασφάλισης ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Συνημμένα:
egkika_s40_66_22_3_2013.pdf 127.13 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.