8 Φεβρουαρίου 2013

ΠΟΛ 1022/8.2.2013

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 20 του ν.4110/2013 (Α΄17), καθώς και της διάταξης του άρθρου 22, κεφάλαιο Ε΄, της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄256)

Συνημμένα:
pol_1022_8_2_2013.pdf 136.19 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.