3 Ιανουαρίου 2013

EγκΥπΟικ Δ6Α 1000737/3.1.2013

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19-10- 2012 (Β’ 2828) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Συνημμένα:
egkypoik_d6a_1000737_3_1_2013.pdf 113.77 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.