13 Δεκεμβρίου 2012

ΠΟΛ 1220/13.12.2012

Κωδικοποίηση – συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ

Συνημμένα:
pol_1220_13_12_2012.pdf 927.17 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.