3 Ιανουαρίου 2013

ΕγκΙΚΑ Α30/472/1/3.1.2013

Αρμόδιος φορέας για εξαίρεση από τον κλάδο ασθένειας σε περίπτωση διπλοσυνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ. Τροποποίηση οδηγιών της εγκ.176/84

Συνημμένα:
egkika_a30_472_1_3_1_2013.pdf 152.94 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.