28 Δεκεμβρίου 2012

ΕγκΙΚΑ Α23/592/17/28.12.2012

Α) Κλοπή εντύπων βεβαιώσεων κατάθεσης αιτήσεων υπηκόων τρίτων χωρών για χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής με πλήρη δικαιολογητικά (τύπου Α) και βεβαιώσεων κατάθεσης αιτήσεων υπηκόων τρίτων χωρών για χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής με ελλιπή δικαιολογητικά (τύπου Β) Β)Κλοπή εντύπων αδειών διαμονής ενιαίου τύπου (βινιέτες) , Δελτίων Διαμονής και Δελτίων Μόνιμης Διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα ή Πολίτη της Ε.Ε., βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής με πλήρη δικαιολογητικά (τύπου Α) και Φύλλα Ειδικού Τύπου (ΦΕΤ). Γ)Απώλεια άδειας διαμονής ενιαίου τύπου (βινιέτα)

Συνημμένα:
egkika_a23_592_17_28_12_2012.pdf 161 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.