3 Ιανουαρίου 2013

EγκΙΚΑ Τ01/526/3.1.2013

Τροποποίηση στη διαδικασία που ακολουθείται: Α. για τη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης σε ασφαλισμένους και υποψήφιους συνταξιούχους που προέρχονται από τα συγχωνευθέντα στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ταμεία και Β. για τη αναζήτηση ΠΑΗΕ.

Συνημμένα:
egkika_t01_526_3_1_2013.pdf 250.46 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.