3 Δεκεμβρίου 2012

ΕγκΙΚΑ 73/3.12.2012

Α.«Παροχή πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης (11) πιστοποιητικών-βεβαιώσεων που εκδίδουν τα ασφαλιστικά ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ.». Β. «Υπενθύμιση οδηγιών εγκυκλίου 50/2012»

Συνημμένα:
egkika_73_3_12_2012.pdf 110.05 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.