12 Νοεμβρίου 2012

ΦΕΚ Β 2998/12.11.2012

Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. Δ2/ 16570/7.9.2005 «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β/ 16.9.2005) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Συνημμένα:
fek_b_2998_12_11_2012.pdf 98.23 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.