13 Νοεμβρίου 2012

ΕγκΥΕΚΑ 24797/1713/13.11.2012

Διευκρινήσεις επί της προβλεπόμενης από το άρθρο 38 παρ.2 περιπτ. β΄ ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ

Συνημμένα:
egkyeka_24797_1713_13_11_2012.pdf 141.1 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.