2 Νοεμβρίου 2012

EγκΟΑΕΕ 51/2.11.2012

Α)Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/04, 988/09 & 987/09 για την Ελβετία και για τις χώρες του Ε.Ο.Χ.(Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχνενστάιν) , Β)Περίοδοι της ένδειξης 8.2 του Ε205ΝΟ (Νορβηγίας), Γ)Προσαύξηση περιόδων ασφάλισης που πραγματοποιούνται υπό νομοθεσίες Κρατών Μελών

Συνημμένα:
egkoaee_51_2_11_2012.pdf 177.09 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.