31 Οκτωβρίου 2012

EγκΥπΑΑΝ Κ1/1975/31.10.2012

Παροχή διευκρινήσεων επί της υπουργικής απόφασης Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β’/3-5-12) όπως τροποποιήθηκε από την Κ1-1798/2012 (ΦΕΚ 2660 Β΄/1- 10-12) σχετικά με τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έγγραφης στο γενικό εμπορικό μητρώο

Συνημμένα:
egkypaan_k1_1975_31_10_2012.pdf 384.94 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.