23 Οκτωβρίου 2012

ΕγκΙΚΑ 67/23.10.2012

Καταβολή από τον ΟΑΕΔ του ποσού εξαγοράς για την αναγνώριση στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) χρόνου ασφάλισης από 1.10.2009 έως 31.12.2012 του προσωπικού που μεταφέρθηκε από την Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε» στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 138 παρ. Θα εδ.1-6 του Ν.4052/2012 και της υπ’ αριθμ. Φ.11321/15457/1078 /17-9-2012 Υ.Α.

Συνημμένα:
egkika_67_23_10_2012.pdf 5.68 MiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.