12 Σεπτεμβρίου 2012

ΕγκΙΚΑ Σ22/2/12.9.2012

Ανάθεση αρμοδιότητας στους δ/ντες των τοπικών υποκ/των απονομής συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχή στοιχείων σε ασφαλιστικό οργανισμό που κρίνει συνταξιοδοτικό αίτημα με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης . παρέχονται διευκρινίσεις.

Συνημμένα:
egkika_s22_2_12_9_2012.pdf 130.73 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.