31 Αυγούστου 2012

ΕγκΙΚΑ Σ07/ΓΕΝ/26/31.8.2012

Συνταξιοδότηση μητέρων και χήρων πατέρων ανηλίκων τέκνων α. Εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 17 του Ν.3863/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας (Εγκύκλιός μας 22/2012) β. Καθορισμός του ποσού της ελάχιστης παροχής για τους σκοπούς χορήγησης συμπληρωματικής παροχής σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Ε. και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας (Εγκύκλιοί μας 93/2011 & 9/2012)

Συνημμένα:
egkika_s07_gen_26_31_8_2012.pdf 116.53 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.