14 Σεπτεμβρίου 2012

ΕγκΙΚΑ E33/688/14.9.2012

Διεκπεραίωση υποβληθέντων αιτήσεων επί συμφωνιών εξυγίανσης και σχεδίων αναδιοργάνωσης σύμφωνα με τα άρθρα 99 – 131 του Πτωχευτικού Κώδικα – Ν. 3588/2007.

Συνημμένα:
egkika_e33_688_14_9_2012.pdf 182.37 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.