26 Ιουλίου 2012

ΕγκΥπΟικ Δ12 1109205/26.7.2012

Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών του υπόχρεου Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Π.Δ.Δ. - Ασφαλιστικού Ταμείου) με το συνυποβαλλόμενο μεγάλου όγκου αρχείο του στην Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και παράταση της προθεσμίας υποβολής της.

Συνημμένα:
egkypoik_d12_1109205_26_7_2012.pdf 141.99 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.